четвъртък, 15 юни 2017 г.

АЛЕНИ МАКОВЕ

ЛЯТО - МАКОВЕ - СЛЪНЦЕ - НЕЖНОСТ... И РАДОСТ В ТОПЛОТА ОТ ЧЕРВЕНОПРАШЕЦ ОТ ИЛЮЗИИ

Изронила прашеца от илюзии
присвива пеперудата крила.
Светът не е възторг, цветя и музика,
а паяжини, лъст и пипала.

Покварата, подгонила невинното.
Прахът, заплашил нежния прашец.
Кошмарът, станал ужас за ранимото.
И мракът - слепотата за гледец.

Какъв ли стон? Каква ли скръб ридаеща
ще може две крила да отърве?
Трепери пеперудата, незнаеща
спасение от тези страхове.

Луната е блестящата й сродница,
а слънцето - далечният баща.
Но тя самата - наскърбена бродница
сега се сблъсква с черните неща.

Със шепота лукав на паяжините
и с ужаса на лепкавата лъст.
Дори и с пипалата на гадините,
пълзящи по отровената пръст.

С амбиции, прицелени в прекрасното,
са всички низки твари на пръстта.
Рефлекс на съдбоносната оттласнатост
от битие с любов и красота.

Остава й последен полет в бъдното.
Разперва пеперудата крила.
Дано намери щастието, сбъднато
в тревичките на утринна мъгла.

Дано притихне с венчелистни пориви
във чашката на някой мак червен...
Светът е просто битка на истории.
Или летиш... Или си победен...


ЯСЕН ВЕДРИН

КАРТИНКА ОТ ХРАНА:

продукти:

домат
копър
зеле
лимон
маслинка

Публикуване на коментар